Ljud & Bild

LG rullar ut stöd för AirPlay 2 och HomeKit

Nu får även 2018 års tv-modeller ta del av uppdateringen

Tidi­gare i år upp­stod ett visst rabalder när LG lovade stöd för AirPlay2 och Home­K­it till sina tv-appa­rater. Sen ändrades dessa uppgifter så att det bara skulle gäl­la nyare mod­eller från 2020 vilket inte mot­togs med gläd­je av mån­ga användare.

Nu är dock ord­nin­gen åter­ställd till viss del då LG efter den mas­si­va kri­tiken ändrade sig igen och lovade stöd även åt 2019 och 2018 års mod­eller av sina kom­pat­i­bla tv-modeller.

Den­na efter­läng­tade upp­da­ter­ing har nu bör­jat rul­las ut till kom­pat­i­bla mod­eller. Upp­da­terin­gen ger stöd för AirPlay2 samt Apple Home­K­it vilket innebär att din tv blir lite smartare och roli­gare. Åtmin­stone om du är Apple-använ­dare och kan inte­gr­era tv’n på lite fler sätt i ditt hem.

Har du en LG TV och har du fått uppdateringen?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer