Smarta Hem

LiFX lanserar budgetlampa

Kvantitet för kvalitet

Idag lanseras LiFXs bud­get­lam­pa i ett samar­bete med Ama­zon och Best Buy.

Det hand­lar om en smart glöd­lam­pa med vitt sken och varmt ljus, funger­ar med 100–240 volt och lev­er­erar 8 watt vid full styr­ka. Lam­pan går enkelt styra i ditt smar­ta hem via Home­K­it, Google Assis­tent och Ama­zon Alexa. Lam­pan ansluter till wi-fi och kräver då ingen sep­a­rat hub.

Lam­pan är fram­ta­gen i ett samar­bete med Ama­zon och Best Buy för att kun­na ha hög kvan­titet och säl­jas till ett lågt pris på runt 100 kro­nor.

 

Via: Home­K­it­News.

Kommentarer