Ljud & Bild

Logitech G uppdaterar sina PRO X

Nu med trådlös anslutning i ljusets hastighet

Log­itech G är Log­itechs varumärke för gam­ing-till­be­hör och nu lanser­ar de ett nytt trådlöst gam­ing-head­set — Log­itech G PRO X Light­speed.

Det är en upp­da­ter­ing av sitt pop­ulära PRO X‑headset som nu blir trådlöst i ljusets hastighet. PRO X är en favorit bland världens proff­sspelare som nu får möj­ligheten att slip­pa sladd. Hör­lu­rar­na är byg­gt i högk­val­i­ta­ti­va mate­r­i­al, har teknik som för­bät­trar klarheten i tal och lev­er­erar sur­roundljud med DTS 7.1. Bat­ter­i­tid på 20 tim­mar och en räck­vidd på 12 meter utlo­vas ock­så.

Log­itech G PRO X Wire­less LIGHTSPEED Gam­ing Head­set släpps under augusti månad i år med en pris­lapp på 2 099 kro­nor.

Pro­duk­t­si­da.

Via: Log­itech Pressmed­de­lande.

 

Kommentarer