Smarta Hem

Logitech presenterar Circle View Wired Doorbell

Dörrvideoklocka för Apple HomeKit och HomeKit Secure Video

Före­taget Log­itech släp­per en min­dre bomb så här på tis­dagsefter­mid­da­gen. Från ingen­stans vis­ar de upp en dör­rvideok­loc­ka, Log­itech Cir­cle View Wired Door­bell, för under USD 200 som funger­ar med både Apple Home­K­it och Home­K­it Secure Video.

Log­itech har med sina prisvär­da kameror tag­it sin plats hos mån­ga Apple Home­K­it-använ­dare och nu är det inte otänkbart att de gör sam­ma sak med våra dör­rvideok­lock­or. Nya Log­itech Cir­cle View Wired Door­bell har bör­jat säl­jas exk­lu­sivt online på Apple Store i USA till ett pris under $200 vilket får ans­es vara väldigt konkur­ren­skraftigt om man jäm­för med vari­anten från Netat­mo som släpptes för någon månad sedan.

 

Logitech Circle View Wired Doorbell

Log­itech Cir­cle View Wired Door­bell har ansik­t­si­genkän­ning via Home­K­it Secure Video, 160° syn­fält, Log­itech True­View™ video, topp-till-tå HD optik samt mörk­erseende med färg. Den ska fungera med exis­terande anslut­ning till din ringk­loc­ka och lev­er­eras med allt som behövs för att installera enheten. Tvåvägskom­mu­nika­tion såk­lart via alla dina anslut­na Apple-enheter så att du kan se och svara oavsett var du befinner dig någon­stans. Sen­sorn i kam­er­an har High Dynam­ic Range för att ge så detaljri­ka bilder som möjligt i sol och i skugga.

Specifikationer Logitech Circle View Wired Doorbell Water

 • Upplös­ning: HD
 • Mörk­erseende med färg
 • Bild­for­mat: 3:4
 • Syn­fält: 160 grader
 • Tvåvägskom­mu­nika­tion
 • Kap­slingsklass: IP65
 • Sen­sor + Videok­valitet: 5 MP Sen­sor med 1200 x 1600 HDR-video
 • Nat­tbelysning: 4000K LED light strip
 • HDR
 • Mått: 118.8 x 41,8 x 28 mm
 • Wi-Fi 2.4/5 GHz a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO
 • Vikt: 151 gram
 • Apple Home­K­it
 • Home­K­it Secure Video
 • Ström: 8–24 V AC 10 VA eller högre

Länk till kom­pat­i­bilitet­stest samt instal­la­tions­beskrivn­ing.

När Log­itech Cir­cle View Wired Door­bell kan tänkas dyka upp på våra bred­dgrad­er åter­står att se men med det priset så känns det­ta som ett givet köp eller vad tyck­er ni?

Käl­la: Apple & Logi

Kommentarer