Podcast

Macradion: MagSafe-jeansen

Elektricitet i byxorna och hackers inom familjen

Macra­dion­tors­dag och här kom­mer ett full­späck­at avs­nitt med vad som är nytt med iOS 14.5 och myck­et myck­et mer.

Mar­cus bekla­gar sig över hur job­bigt det är att ha för mån­ga Apple Watch, Den­nis har bliv­it kär i ett par LEGO-lurar och dröm­mer om jeans med MagSafe-laddning. Math­ias är fort­farande för­ban­nad på iPhone 12 Mini och Lars­son har prob­lem med hack­ers inom famil­jen. Mis­sa inte detta!

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får dessu­tom pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka. Mis­sa heller inte vår egna nyöpp­nade Macra­dion-butik!

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer