Podcast

Macradion: MagSafe

MAAAAAAAGSAAAAAFFEEEEE!

Even­tet vi alla har vän­tat på kom äntli­gen! Det är fest, det är upp­tag­gat, det är nördigt och det är under­bart.

Vis­sa av oss går all in och vi är alla spän­da av förvän­tan och blir otroligt nöj­da och upp­spelta av vad Apple vis­ar upp. Nya iPhone 12-serien och Home­Pod Mini impon­er­ade och vi diskuter­ar högljutt om vad vi tyck­er. Den­nis kan inte bestäm­ma sig om vilken iPhone-färg som är snyg­gast, Mar­cus tap­par hakan över kam­er­an i iPhone 12 Pro Max och det alla undrar? — hur mån­ga Home­Pod ska Math­ias köpa den här gån­gen?

 

 

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer