Podcast

Macradion: Utzoomad

Enhörningar och Apple Support

Macra­dion­tors­dag igen och idag bjuds det på Zoom-sam­tal med löjli­ga fil­ter, främst från Atte­fors håll.

Med teknikstrul och ett flam­sigt Zoom-sam­tal försök­er gänget i Macra­dion gå igenom veck­ans nyheter. Atte­fors är irrit­er­ad på Apples sup­port och Den­nis har tes­tat pry­lar från Netat­mo. Lars­son har mis­sat att för­bo­ka Apple TV och Sev­eryd kan äntli­gen använ­da båda sina Home­Pods med macOS.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får dessu­tom pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka. Mis­sa heller inte vår egna nyöpp­nade Macradion-butik!

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Glöm heller inte att föl­ja Macra­dion på Insta­gramFace­book och Youtube.

Kommentarer