Podcast

Macradion: WWDC-special

Snart är det dags!

Månda­gen den 22 juni håller Apple dig­i­tal låda och i det­ta avs­nitt går Mar­cus, Math­ias och Den­nis igenom sina egna önske­lis­tor inför WWDC.

Vi förd­ju­par oss i funk­tion­er vi sak­nar i iOS, iPa­dOS, watchOS, macOS och tvOS. Men vi håller inte alltid med varan­dra och vis­sa funk­tion­er verkar redan finnas som är med på önske­lis­tan. Så mis­sa inte det­ta spe­cialavs­nitt där det blir 100% Apple och inget annat.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer