Hobby

Mandalorian säsong två har premiär idag!

Disney+ levererar premiär världen runt

Idag kan vi se förs­ta avs­nit­tet av säsong två av Man­dalo­ri­an på Dis­ney+.

Efter­läng­tat, men för under­teck­nad som inte bör­jade se serien förens Dis­ney+ lanser­ades i Sverige så har det bara var­it en veckas nervpir­rande vän­tan. Vilket är väldigt fint av Dis­ney att ge oss det­ta sam­tidigt som Amerikan­er­na får ta del av säsong två, och vi kan inte hjäl­pa att bli lite imponerande. Dessu­tom har vi sett förs­ta avs­nit­tet och vi är fort­satt impon­er­ade av den­na serie. Nytt avs­nitt kom­mer vi få se var­je fredag. Nedan kan ni se en trail­er för den nya säsongen.

Hur taggade är ni på säsong två av Mandalorian?

Via: Star­wars Youtube och Dis­ney+.

Kommentarer