Smarta Hem

Meross fixar stöd för HomeKit till sin babylampa

Spelar lugnande ljud för ditt barn när det är dags att sova

Kine­siska före­taget Meross fort­sät­ter att fixa till stöd för Home­K­it till sina pro­duk­ter. Nu är det deras baby­lam­pa som står på tur att få stöd.

På bara knappt ett år har Meross lyck­ats göra det mån­ga andra försökt med under lång tid, att få ut en ansen­lig mängd pro­duk­ter som stöder Apple Home­K­it. Vi har sett åtskil­li­ga vari­anter av smar­ta plug­gar för såväl inom- som utomhus­bruk dyka upp till­sam­mans med ljuskäl­lor och garage­port­söppnare för våra smar­ta hem.

Meross ska ha stor eloge för att dessu­tom se till att deras pro­duk­ter även stöder t ex Google Home, Ama­zon Alexa, Sam­sung Smart­Things och IFTTT. Bra för dig som kör flera ekosys­tem i hemmet.

Nu har de släppt en vari­ant av deras Smart Cherub Baby Machine som har stöd för Apple Home­K­it. Sedan tidi­gare finns en ver­sion som stöder Google Assis­tent och Ama­zon Alexa. Det är med andra ord en liten lam­pa med inbyg­gd hög­ta­lare som kan spela upp oli­ka typer av lug­nande ljud. De ljud som kan spelas upp när ögon­ste­nen ska sova eller vila är:

 • White Noise
 • Fan
 • Rain
 • Ocean Wave
 • Thun­der
 • Riv­er
 • Bird
 • For­est
 • Music Box
 • Crys­tal Ball
 • Lul­la­by

Meross Smart Cherub Baby Machine ansluts till ditt 2,4 GHz wifi-nätverk och kräver således ingen extra hubb eller gate­way. Lam­pan klarar av en mängd oli­ka färg­er, oli­ka nyanser av vitt och har oli­ka kon­troller upp­till för styrn­ing av enheten.

Priset är inte känt i dagsläget men som deras övri­ga sor­ti­ment lär det vara satt i den lägre skalan.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer