El-fordon

Missnöjd med räckvidden på elbilen – anmälde Volvo till ARN

Fick enbart 70% av utlovad räckvidd

Att räckvidden kan skilja mellan vad som marknadsförs och verkligheten fick en Volvo-ägare uppleva när han enbart hade 70% av den utlovade kapaciteten.

Men var den egentligen utlovad? Ja det blev den centrala frågan när Allmänna reklamationsnämnden skulle ge sin syn på saken. Volvo-ägaren argumenterade enligt följande:

Han leasade en bil av Bilia Kungälv med en månadskostnad på 8 090 kr. Bilen har endast cirka 70% räckvidd mot vad som utlovats. Under vintern gick bilen endast 220 km på en laddning. Detta skiljer sig markant ifrån de utlovade 360–420 km som utlovades vid kontraktstillfället. Bilen laddades från en körsträcka på 460 km. Han backade ut ur garaget 10 meter då sjönk körsträckan till 370 km. Sedan körde han till affären 3 km varpå körsträckan sjönk ytterligare 60 km till 310 km. Följaktligen måste det vara fel på batteriet fast Volvo hävdar att så är inte fallet.

Volvoägaren önskar att häva köpet utan ekonomiska konsekvenser eller få byta till en Volvo-bil med större batteri.

Hos Volvo-återförsäljaren Bilia som hade levererat bilen argumenterade för att WLTP är en standard som alla använder och marknadsföringen baseras på den. Vidare har Bilia undersökt bilen och hittar inget fel.

ARN om WLTP kontra verklig räckvidd

Allmänna reklamationsnämnden väljer att avslå Volvo-ägarens krav. ARN argumenterar liksom Volvo-återförsäljaren att WLTP är ett jämförelsetal och inte en faktiskt räckvidd. ARN skriver i sitt beslut

Nämnden konstaterar att ett fordons räckvidd, såsom den normalt anges av tillverkaren, är framtagen under särskilda förhållanden i testmiljö och mäts enligt en för fordonsindustrin
gemensam standard. Uppgiften om räckvidd är normalt inte en uppgift om hur långt det faktiskt är möjligt att köra, utan en uppgift som gör det möjligt att jämföra olika bilar med varandra. Faktisk räckvidd är beroende av en mängd olika faktorer och den är därför vanligtvis kortare.

Så tar du reda på faktiskt räckvidd

Att ta reda på exakt faktiskt räckvidd kan vara svårt då det beror på hastighet, temperatur, vind och andra väderfenomen men också vilka däck vi har, vilken asfalt vi kör på samt höjdskillnad. Men flera biltillverkare har verktyg för att i alla fall få sig en uppfattning – detta gäller exempelvis Volvo, Volkswagen och Audi.

Läs beslutet från ARN som PDF.

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!