Ljud & Bild

Nest Audio en efterlängtad uppföljare

Mycket fokus på bättre ljud och multirumslyssnande
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen & Kjell & Company

Då kom kvällen alla vän­tat på men tyvärr hade det mes­ta läckt på för­hand redan. Google håller event och pre­sen­ter­ar nu offi­ciellt sin uppföl­jare till Google Home som släpptes 2016 — Nest Audio.

Nest Audio

Den­na nya hög­ta­lare kom­mer i fem oli­ka, nya och fräscha färg­er; Sage, Sand, Sky, Chalk och Char­coal. Med andra ord, något för alla smak och inred­ningsstil. Nytt nu är att hela hög­ta­laren är täckt i tex­til och bakom den­na syns LED-belysnin­gen som vis­ar att hög­ta­laren är aktiv, unge­fär lik­nande som finns i Google Nest Mini. Hög­ta­laren är tillverkad av 75% åter­vun­nen plast vilket vi uppskattar.

Nest Audio bättre ljud

I pre­sen­ta­tio­nen läg­ger man myck­et fokus på att det är mer ljud i hög­ta­laren än tidi­gare, hela 75% mer volym ska lev­er­eras. Dessu­tom ett fyl­li­gare ljud med rikare basom­fång (50% mer än tidi­gare) och ett renare, klarare ljud. Hög­ta­laren Nest Audio ska täc­ka ett bredare reg­is­ter och ge renare sång när du lyssnar på musiken i ditt hem. Hög­ta­larele­menten uppges vara 19 mm tweet­er och en 75 mm mid-woofer.

Nest Audio mer volym

Nest Audio visades upp som en mul­ti­rumshög­ta­lare där musiken föl­jer dig i ditt hem. Det går att parkop­pla två hög­ta­lare för stere­oljud och de musik­tjän­ster du kan använ­da är bland annat YouTube Music, Spo­ti­fy och TuneIn. Det har pratats myck­et om musiken men glöm för all del inte bort att Nest Audio ock­så är en smart hög­ta­lare med Google Assis­tent inbyg­gd och redo att svara på dina frå­gor och fun­deringar. Värt att notera är att det bak­till sit­ter en fysisk knapp för att stän­ga av mikro­fo­nen så att du kan vara helt säk­er på att ingen lyssnar.

Priset lan­dar på 1149 kro­nor och Nest Audio bör­jar säl­jas i 21 län­der med start på måndag den 5 okto­ber. Du kan dock för­bo­ka Nest Audio redan nu via Google Store, Web­hallen och Kjell & Co.

Frå­gan är: Ska DU köpa en (eller flera)?

Nest Audio sprängskiss

Kommentarer