Smarta Hem

Netatmo släpper ny version av utomhuskameran

Denna gång med inbyggd siren på 105 dB

Fran­s­ka före­taget Netat­mo som numera ägs av Legrand pre­sen­ter­ar idag en upp­dat­er­ad ver­sion av deras utomhuskam­era. Nyhet är en inbyg­gd siren som ska kun­na skräm­ma iväg buset.

Det­ta är i stort sett den enda skill­naden jäm­fört med deras tidi­gare mod­ell som först gick under nam­net Netat­mo Pres­ence. Nya Netat­mo Out­door Cam­era stöder Apple Home­K­it, Google Assis­tent och Ama­zon Alexa pre­cis som tidi­gare men nu med en inbyg­gd siren på 105 deci­bel.

När det gäller stöd för Home­K­it Secure Video sägs det­ta kom­ma senare under året.

Kam­er­an ska finnas till­gäng­lig för förhands­beställ­ning i Europa nu och priset är 3799 SEK.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer