Smarta Hem

Netatmos utomhuskamera får HomeKit Secure Video

Uppdatering väntas rullas ut inom de närmsta dagarna

Netat­mo har med­de­lat att deras utomhuskameror nu får stöd för Home­K­it Secure Video. Upp­da­terin­gen ska fungera för båda deras utomhuskameror.

Fran­s­ka före­taget Netat­mo som är en del av Legrand med­de­lar att de inom de när­maste dagar­na vän­tas rul­la ut en firmware­up­p­da­ter­ing. Den­na upp­da­ter­ing ger stöd för Home­K­it Secure Video vilket innebär ökad integritet när det gäller vad som spelas in av dina kameror och vem som har åtkomst till att se det­ta. Upp­da­terin­gen ska fungera för deras två utomhuskameror, både den med och utan inbyg­gd siren.

Kam­er­an hette tidi­gare Netat­mo Pres­ence innan de ändrade nam­net till Netat­mo Smart Out­door Camera.

I sam­band med den­na nyhet näm­nde de ock­så att stöd för Home­K­it Secure Video är på gång till deras dör­rvideok­loc­ka, Netat­mo Smart Video Door­bell. Någon datum för det­ta näm­n­des dock inte.

Käl­la: Home­K­it Authority

Kommentarer