Android

Nu får vi svenskar Android Auto

Inget mer APK-letande!

Android Auto är offi­ciellt lanser­at i Sverige vilket bety­der att du hit­tar appen i en Play Store nära dig. Bred­vid oss sven­skar finns Android Auto att lad­da hem i Dan­mark, Fin­land och Island. Av någon anled­ning finns det inte i Norge ännu.

Android Auto kom­mer upp­dat­eras och få delvis nytt gränss­nitt inom kort men än så länge får vi hål­la oss till godo med det gam­la.

I veck­an kom­mer en recen­sion av Android Auto på Sven­s­ka här på Teknikveck­an.

Upp­dat­er­at: nu har län­der­na tag­its bort från lis­tan hos Google. Vi får hop­pas att de snart kom­mer till­ba­ka.

 

Kommentarer