Smarta Hem

Ny app låter dig styra belysningen i HomeKit

Mac-appen Follow The Sun automatiserar ljusstyrka och färgtemperatur

För­ra året lanser­ades adap­tiv belysning för Apple Home­K­it. Upp­skat­tat av en del och inte av vissa.

För att få till­gång till adap­tiv belysning krävs att tillverkar­na upp­dat­er­ar sin firmware för sina pro­duk­ter vilket ock­så bland annat Philips Hue har gjort. Men, för alla de andra som inte upp­dat­er­ar så finns det nu en app för din Mac där du kan styra hur din belysning ska bete sig under dagen. Då talar vi om all din belysning i Home­K­it så ej bara de som stöder adap­tiv belysning.

Appen “Fol­low the Sun for Home­K­it” finns för din Mac och låter dig automa­tis­era din belysning hem­ma så att den­na föl­jer dagens rytm. Det funger­ar med ljuskäl­lor som kan ändra färg eller färgtem­per­atur och bör med fördel köras på en Mac som alltid är igång efter­som appen körs i bak­grun­den. Ändra ljusstyr­ka och skräd­darsy belysnin­gen som du vill ha den i ditt hem. Bety­dligt fler möj­ligheter än vad Home­K­it erb­jud­er idag så var­för inte testa?

Follow the Sun for HomeKit

Follow the Sun for HomeKit

“Fol­low the Sun for Home­K­it” finns i Mac App Store är fri att lad­da ner. Det finns möj­lighet att abon­nera i appen, $0,99 i månaden, $8,49 för helår eller $17,99 för resten av livet.

Något ni kom­mer att tes­ta och hur vill ni ha ljuset opti­malt under dagen?

Käl­la: Home­MadeAu­toma­tion

Kommentarer