Nyheter

Ny datorer och andra roliga prylar från Microsoft

Black is back!

Häromda­gen höll Microsoft låda i New York och pre­sen­ter­ade nyheter. Lustigt nog valde man att inte livestrea­ma hän­delsen. Däre­mot har man pro­duc­er­at en rad filmer från de pro­duk­ter som släpptes.

Microsofts hård­varu­di­vi­sion blir allt mer spän­nande och utöver upp­da­teringar av Sur­face i sin sjätte uppla­ga så fick vi se än nu ver­sion av deras tra­di­tionel­la bär­bara samt den sta­tionära Stu­dio 2. Den enda egentli­ga besvikelsen i sam­man­hanget är det fak­tum att de forsät­ter med sina pro­pri­etära kon­tak­ter i stäl­let för att bara ge upp och köra USB‑C för hela slanten.

Sven­skt lanser­ings­da­tum är ej ännu pre­sen­ter­at för några av pro­duk­ter­na.

Microsoft Surface Pro 6

Snab­bare proces­sor, bät­tre bat­ter­i­tid, bät­tre kam­era men mest stol­ta var man nog att Sur­face nu åter igen finns i svart.

Microsoft Surface Laptop 2

Sur­face Lap­top åter­speglar upp­graderingar­na från Sur­face Pro 6 inklu­sive stol­theten att den kom­mer i svart. Upp till 85% snab­bare.

Microsoft Surface Studio 2

Dold­is­en i sam­man­hanget — den sta­tionära datorn med touch­skärm som inte lik­nar någonting annat. 28 tumsskär­men är kvar men datorn lovas vara 35% snab­bare och grafikpre­stan­dan hela 50% snab­bare.

Microsoft Surface Headphones

Even­tets störs­ta över­raskn­ing var ändå Sur­face Head­phones — brusre­duc­erande hör­lu­rar som i alla fall på bild ser ut att vara rik­tigt snyg­ga. Automa­tiskt start och stopp när du tar över dem och givetvis möj­lighet att bör­ja pra­ta med Cor­tana vilken sekund som helst. Till skill­nad den andra hård­varan är det USB‑C som gäller här.

Kommentarer