Smarta Hem

Ny Google Nest Hub sägs få Soli-radar

Dessutom stöd för Zigbee vilket lär underlätta för det smarta hemmet

Google Nest Hub som fun­nits på mark­naden sedan 2018 ryk­tas få en större upp­da­ter­ing under året. Nya reg­istreringar i USA pekar på att Google vill släp­pa en ny ver­sion av sin pop­ulära rös­tas­sis­tent med inbyg­gd display.

Enligt uppgifter från amerikan­s­ka FCC så ska den nya ver­sio­nen av Nest Hub ha inbyg­gd Soli radar. Soli teknolo­gin detek­ter­ar rörelser och män­sklig när­varo och har än så länge inte letat sig ut på mark­naden. Det ska dock vara sam­ma chip som sit­ter i deras Pix­el 4 mobil­er och sägs bland annat kun­na mäta din sömn. Den­na teknik används redan i deras Nest Ther­mo­stat (för­ra årets mod­ell) som vak­nar till liv när du när­mar dig enheten. Med den inbyg­g­da radartekniken kan skär­men detek­tera rörelser och aktivera skär­men utan att du behöver säga något.

Utöver det­ta ryk­tas den kom­mande ver­sio­nen även få stöd för Zig­bee vilket innebär att du bör kun­na anslu­ta smar­ta enheter direkt till din Nest Hub.

Käl­la: Engad­get

Kommentarer