Nyheter

Ny svensk mobiloperatör erbjuder obegränsad data för rekordlågt pris

Carolina reaper på hela mobilbranschen?

För förs­ta gån­gen kan vi få obe­grän­sad data­trafik i vår mobil för under 400 kro­nor per månad.

Chilimo­bil är den nya mobil­op­er­atören som tänk­te stäl­la till det i mobil­branchen genom att göra det mer prisvärt med obe­grän­sad data. I och med lanserin­gen är intro­duk­tion­ser­b­ju­dan­det 399 kro­nor och då är det fri data, sam­tal och SMS.

Man har heller inga bind­ningstider eller upp­sägn­ingstider. Fak­turering och infor­ma­tion sker dig­i­talt via en egen kund­por­tal, kundtjänst når vi via chatt, mail eller messenger.

Infra­struk­tur­mäs­sigt används Tres nät.

Annons:

Bli ambassadör

Exk­lu­sivt för Teknikveck­an sök­er nu Chilimo­bil använ­dare som funger­ar som ambas­sadör­er mel­lan dem och oss använ­dare. Du som blir utvald får utöver förs­ta månaden för endast en kro­na även fort­satt ruskigt bra pris. Väl igång kom­mer du får svara på frå­gor och under­sökningar som i sin tur kan gener­era ännu fler för­mån­er. Ambas­sadör­erna kom­mer väl­jas ut för att få en jämn sprid­ning över ålder och geografi.

Även du som ansök­er om att bli ambas­sadör men inte blir utvald blir inte heller lot­tlösa så gå till chilimobil.se/teknikveckan och ansök.

 

Kommentarer