Smarta Hem

Ny version av Philips Hue Dimmer Switch

Lite rundare och mjukare former för att styra belysningen hemma

Ännu en läc­ka tit­tar fram från Philips Hue så här innan tomten besök­er oss. Den prak­tiska fjär­rkon­trollen Philips Hue Dim­mer Switch ser ut att få sig ett ansik­t­slyft under 2021.

Philips Hue Dim­mer Switch har i prin­cip sett likadan ut sedan den intro­duc­er­ades för ett antal år sedan. Numera är den stan­dard när du köper ett start­paket och den nya ver­sio­nen vi ser nu har lite mjukare och run­dare for­mer samt tre knap­par istäl­let för de fyra vi är vana vid. Den mit­ter­s­ta knap­pen ersät­ter de två sep­a­ra­ta knap­par­na tidi­gare som har funk­tio­nen dim­ma mer eller min­dre. På-knap­pen har även fått en mark­er­ing så att du enklare ska hit­ta rätt i mörkret.

Philips Hue Dimmer Switch

Bot­ten­plat­tan ser ock­så ut att få lite förän­dring gäl­lande for­matet, den ökar till 80 x 125 mm för att helt täc­ka exis­terande uttag på vis­sa mark­nad­er i EU.

Hiss eller diss, vad tyck­er ni?

Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer