Smarta Hem

Nya Apple TV 4K har stöd för Thread

Agerar som Border Router precis som HomePod mini

Ingen har väl undgått att Apple upp­dat­er­ade sin mediespelare med en mängd nyheter. Dessu­tom har Apple TV 4K nu fått stöd för Thread.

Nya ver­sio­nen av Apple TV ersät­ter den som släpptes 2017 och föru­tom en upp­dat­er­ad fjär­rkon­troll och A12 Bion­ic proces­sorn finns lite andra god­sak­er. En av de nyheter som nu stick­er ut lite mer är stödet för Thread. Sam­ma som finns i Home­Pod mini finns nu i Apple TV vilket innebär utökade möj­ligheter till ett sta­bi­lare nätverk i hem­met för de pro­duk­ter som stöder Thread. Då Apple TV är kon­stant ansluten till ström innebär det­ta att den ager­ar som en “Bor­der Router” vilket innebär att den hjälper till att förstär­ka sig­naler­na och kan agera som gate­way åt pro­duk­ter som t ex de från Nanoleaf eller Eve Home.

Apple TV 4 K 2021 specs

I grafiken som släpptes under kvällen näm­n­des bara enheten som “Smart Home Hub” men inget om Thread, den­na infor­ma­tion dök upp senare.

Trevli­ga nyheter som gör att köp blir mer givet och i kom­bi­na­tion med ett par Home­Pod mini hop­pas vi på ett sta­bi­lare nätverk i framti­den för våra smar­ta hem.

Käl­la: Home­K­it Authority

 

Kommentarer