Apple

Nya iPad Air kommer i fem färger och är helt awesome

iPad Pro Air?

När iPad Air upp­dat­eras är det med en design som påmin­ner starkt om iPad Pro men på mån­ga sätt ännu bät­tre.

Och med mån­ga menar vi de fem färg­er­na rymd­grå, roséguld, grön, him­mels­blå ihop med den mer klas­siska sil­ver-vari­anten. Apple går allt­så in hårt på att göra det­ta till en livsstil­spro­dukt, en kraft­full sådan med den så kallade A14 Bion­ic-proces­sorn som allt­så är mer kraft­full än vad som finns i iPad Pro idag.

iPad Air-kamera

Skär­mens stor­lek väger in 10.9 tum jäm­fört med pre­cis 11 tum för den min­s­ta iPad Pron. Det inter­na utrym­met å sin sida är på 65 GB eller 256 GB.

Den all­ra mest gläd­jande nyheten kanske dock det fak­tum att den numera använ­der USB‑C som sin primära kon­takt i stäl­let för Light­ning vilket innebär att det går att anslu­ta hård­diskar, möss och även skär­mar. USB-C-kon­tak­ten är USB 3 med en över­föring­shastighet på 625 MB/s (5 Gb/s).

iPad Air-kamera

Upplås­ning sker genom Touch­ID och sen­sorn är på On-knap­pen vilket är allde­les strå­lande. Kam­er­an på bak­si­dan utlo­vas ha sam­ma slutre­sul­tat som det du får på iPhone 11.

iPad Air Magic Keyboard

Alla aktuel­la till­be­hör så som Apple Pen­cil Gen 2, Mag­ic Key­board, Smart Key­board Folio och Smart Folio-fodralen finns var­av de sista i rik­tigt trevligt matchande färg­er.

iPad Air Alla färger

Priser

  • iPad Air Wi-Fi med 64 GB minne: 6 995 kr
  • iPad Air Wi-Fi med 256 GB minne: 8 795 kr
  • iPad Air Wi-Fi + Cel­lu­lar med 65 GB minne: 8 495 kr
  • iPad Air Wi-Fi + Cel­lu­lar med 256 GB minne: 10 295 kr
  • Apple Pen­cil Gen 2: 1 495 kr
  • Mag­ic Key­board: 3 695 kr
  • Smart Key­board Folio 2 095 kr
  • Smart Folio-fodral: 995 kr

Läs mer hos Apple.com.

Kommentarer