Android

Nylanserad OnePlus 7 Pro seglar upp som en kameramobil av rang

Dyrare men fortfarande prisvärd

One­Plus lanser­ar för förs­ta gån­gen två tele­fon­er sam­tidigt och med One­Plus 7 och One­Plus 7 Pro vill man posi­tion­era sig ännu mer aggres­sivt på mark­naden. Att man har två mod­eller beror troli­gen på att man vill kun­na visa muskler­na sam­tidigt som man inte för­lorar kun­der­na från den så pop­ulära prispunk­ten runt 6000–7000 kro­nor för en mobil­tele­fon.

OnePlus 7 Pro

One­Plus 7 Pro har fått sig en AMOLED-skärm med en upp­da­ter­ings­frekvens på 90Hz. Skär­men har 4,49 miljon­er pixlar, en pix­eltä­thet på 516 pixlar per tum. Skär­men kom­mer med HDR10 och HDR10+ vilket gör att spel och film kom­mer fram­stå som magiskt bra enligt tillverkaren.

De tre kameror­na

De tre bakre kameror­na består på One­Plus 7 Pro av en 48 megapixlas sen­sor med OIS, en 8 megapixlars 78mm tele­fo­toob­jek­tiv med f/2.4 blän­dare och 1µm pix­el­stor­lek och bild­sta­bilis­er­ing genom OIS, samt en 16 megapixlars 117° ultra­vid­vinkelob­jek­tiv med f/2.2 blän­dare.

Nat­tläge och fotografer­ing i svagt ljus är något som One­Plus har sat­sat på i serie‑7 och de har ett nytt tre­de­lat aut­o­fokus-sys­tem som använ­der PDAF, CAF och Laser Focus­ing för att ska­pa vack­ra bilder i både dagsljus och i svagt ljus.

Kam­er­alös­nin­gen har fått 111 poäng i DxO­Mark vilket gör den till den näst bäs­ta kam­er­amo­bilen på sven­s­ka mark­naden endast sla­gen av Huawei P30 Pro.

Det finns flera vari­anter för hur tillverkare döl­jer fron­tkam­er­an och One­Plus har valt pop-up vari­anten. Rörli­ga delar är alltid kri­tiska men One­Plus häv­dar att deras fron­tkam­era ska klara att öpp­nas 300 000 gånger. Det är 150 gånger per dag, var­je dag, i över fem år. Det är väldigt mån­ga self­ies det. På sven­s­ka mark­naden är det bara Xiao­mi som lanser­at en tele­fon utan flärp, droppe eller så kallat punch hole i skär­men tidi­gare.

Tele­fo­nen drar automa­tiskt in fron­tkam­er­an när du är på väg att läg­ga till­ba­ka den i fick­an.

One­Plus 7 Pro har fått en Qual­comm Snap­drag­on 855, med möj­lighet upp till 12GB RAM, tele­fo­nen är även utrustad med UFS 3.0‑lagring som gör att lad­da doku­ment och star­ta appar går ännu snab­bare. Hela pjäsen dri­vs av ett bat­teri på 4000 mAh som lad­dar från 0–50% på bara 20 minut­er. One­Plus har även snab­bat upp hur snabbt tele­fo­nen lås­es upp. Nu görs det på enbart 0,21 sekun­der. Så det gäller att inte blin­ka. Ljudet i tele­fo­nen är Dol­by Atmos stere­o­hög­ta­lare och än en gång så är det gam­ing och film som One­Plus rik­tar sig till här.

OnePlus 7

One­Plus 7 får även den Qual­comm Snap­drag­on 855, UFS 3.0‑lagring, Dol­by Atmos stere­o­hög­ta­lare, RAM Boost, nya Screen Unlock-tekniken, Ultra­Shot-motor och myck­et mer. Så även den här mobilen är ett stort kliv uppåt för One­Plus-serien men lik­nar i mångt och myck­et föregån­garen One­Plus 6T.

Kam­er­an på One­Plus 7

One­Plus 7 har bliv­it utrustad med två linser som låter använ­daren ta vad som ser ut som rik­tigt bra bilder, huvud­kam­er­an är Sonys IMX586, en 48 megapix­el sen­sor på en halv tum med en blän­daröpp­n­ing på f/1.7, samt OIS och EIS. Den andra kam­er­an har 5 megapix­el och hela kam­er­a­funk­tio­nen byg­ger ock­så på den kraft­ful­la nya Ultra­Shot-motorn.

Försäljn­ing av One­Plus 7‑serien

One­Plus öpp­nar en pop-up butik till­sam­mans med Web­hallen den 18 maj, klock­an 12:00 – 18:00. Plat­sen är Web­hal­lens butik på Med­bor­garplat­sen. För de som inte kan besö­ka pop-up butiken kom­mer ett begrän­sat Com­mu­ni­ty Drop öpp­na på OnePlus.com den 15 maj med lever­ans den 22 maj.

I Sverige kom­mer mobil­er i One­Plus 7‑serien att säl­jas på OnePlus.com samt hos Telia, Telenor, Web­hallen, Neton­Net, CDON och Dustin. (Flera är affil­i­atelänkar)

Försäljnin­gen av One­Plus 7 Pro star­tar den 21 maj.

Pris­er och till­gäng­lighet:

Pro­dukt Kon­fig­u­ra­tion Färg Pris Till­gäng­lighet
One­Plus 7 Pro 6GB RAM, 128GB Mir­ror Gray 7 895 kr 21 maj
One­Plus 7 Pro 8GB RAM, 256GB Mir­ror Gray 8 395 kr 21 maj
One­Plus 7 Pro 8GB RAM, 256GB Almond 8 395 kr Juni
One­Plus 7 Pro 8GB RAM, 256GB Neb­u­la Blue 8 395 kr Juni
One­Plus 7 Pro 12GB RAM, 256GB Neb­u­la Blue 9 195 kr 21 maj
One­Plus 7 6GB, 128GB Mir­ror Gray 6 195 kr 4 juni
One­Plus 7 8GB, 128GB Mir­ror Gray 6 795 kr 4 juni
One­Plus 7 Pro 5G Infor­ma­tion föl­jer Infor­ma­tion föl­jer Infor­ma­tion föl­jer Inom kort
One­Plus Bul­lets Wire­less 2 Black 1 099 21 maj

 

https://youtu.be/jcyn2gzUSmI

 

Kommentarer