Smarta Hem

Nytt från Philips Hue till trädgården

Philips Hue Wave Linear läcker ut i förväg

Trots den stun­dande julen och allt vad det innebär så lig­ger våra vän­ner på Philips Hue inte på lat­si­dan. Via en tysk hem­si­da läck­er det ut bilder på en ny och annor­lun­da belysning för våra trädgårdar.

Philips Hue Wave Lin­ear är tänkt att lysa upp din fasad på huset och ge ett behagligt ljus när mörkret fall­er på. Troligtvis kom­mer pro­duk­ten att lanseras i bör­jan av 2021 och bör därefter dyka upp hos sed­van­li­ga återförsäljare.

Philips Hue Wave Linear

Philips Hue Wave Lin­ear sägs kun­na kas­ta de sed­van­li­ga 16-miljon­er färg­er­na på din fasad, dina väg­gar, häckar, staket och annat och mäter 80 cm på läng­den. Bred­den är 6,8 cm vilket gör att den säk­ert kan installeras rel­a­tivt diskret invid våra altan­er och ter­rass­er om så önskas. Det ser ut som att man ska kun­na rik­ta belysning via ske­nan som täck­er själ­va ljuskällan.

Philips Hue Wave Linear

Wave Lin­ear funger­ar med det van­li­ga låg­voltssys­temet från Philips Hue vilket innebär att du kan installera det­ta på egen hand i din trädgård så länge du har en fast elin­stal­la­tion i närheten. Vill du byg­ga ihop flera enheter ser det­ta ut att vara möjligt ock­så, hela 5 sty­ck­en om man får tro förhandsinformationen.

Var­je ljuskäl­la kan lev­er­era 1400 lumen och kan även hantera var­ma till kalla vita nyanser. Zig­bee är pro­tokol­let som gäller och inte Blue­tooth den­na gång, troligtvis p g a räckviddsproblem.

Det här verkar vara en rik­tigt trevlig pro­dukt och kom­mer säk­ert att för­gyl­la mån­ga trädgår­dar när den släpps näs­ta år. Köper du en eller flera eller byg­ger du något lik­nande på egen hand?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer