Smarta Hem

Påkalla uppmärksamheten hemma med belysningen

Signals for HomeKit låter dig använda belysningen hemma mer kreativt

Bor du i ett slott eller större hus med ofantligt mån­ga rum och famil­jemedlem­mar? Svårt att nå ut till alla när det hän­der något?

Då kan “Sig­nals for Home­K­it” vara lös­nin­gen för dig. En kreativ pro­gram­mer­are vid namn Matthew Corey har ska­p­at en app som låter dig använ­da din smar­ta belysning hem­ma för att påkalla upp­märk­samhet eller förmed­la något. Med den­na är det slut på skrikan­det tvär­sigenom huset och en mer still­sam vardag utlovas…

Pro­gram­varan är des­ig­nad för att dra nyt­ta av smart belysning som vi har i hem­met redan. Via appen sät­ter du ihop oli­ka kom­bi­na­tion­er av färg­er, blinkningar och inter­valler som sedan används för att med­dela att mat­en är klar, att det är läg­gdags eller att något annat hän­der — t ex att svär­mor kom­mer på besök eller en försäl­jare när­mar sig huset.

“Sig­nals” kan trig­gas via appen, via Siri Short­cuts eller från din hem­skärm och wid­gets. Med andra ord, enkelt och bara ett klick bor­ta. Exem­pelvis kan du:

  • Ska­pa en “Mid­dagstid” som blinkar belysnin­gen i bar­nens rum och på kon­toret och sam­tidigt ändrar färg till blått
  • Ska­pa en “Dags att åka” som pulser­ar belysnin­gen i bar­nens rum så att de får fart under galoscherna
  • Få ut ett bråd­skande med­de­lande “Need you now”, om att någon behövs genom att blin­ka belysnin­gen i rött

Signals for HomeKit Signals for HomeKit

Systemkrav för Signals for HomeKit är:

  • iPhone (iOS 14 eller senare)
  • iPad (iOS 14 eller senare)
  • iPod Touch (iOS 14 eller senare)
  • Mac (Apple M1-chip)

Sig­nals for Home­K­it finns på iTunes och kan häm­tas här.

Käl­la: Home­Made Automation

Kommentarer