Nyheter

Panasonic presenterar en kattrobot som fiser

Sugen på sällskap som ser ut som en förrymd strumpa med svans?

Pana­son­ic drar sitt strå till stack­en när det gäller att liva upp vår befolkn­ing. Med robot­en Nicobo får du lite säll­skap i hemmet.

En pro­dukt som ser ut som något vi inte sett tidi­gare har pre­sen­ter­ats av Pana­son­ic. Det rör sig om en robot vid namn Nicobo som ska ge dig lite säll­skap i hem­met. En slags kat­t­lik­nande strumpa med svans som blinkar med sina ögon och pratar. Eller hur man nu ska beskri­va det…

Robot­en kan röra sig, snur­ra runt, pra­ta, vif­ta på svansen och lite annat kul. Enligt uppgifter ska endast ett par hun­dra tillverkas och alla förhands­bokades snabbt som bara den. Efter sex tim­mar var alla enheter slut via den crowd­fund­ing-kam­panj där den pre­sen­ter­ades. Priset på $360 avskräck­te inte så priset för lite udda säll­skap i hem­met har inga gränser. Ovan­på det­ta så förvän­tas du beta­la $10 i månaden för mjukvaruuppdateringar.

Kreativt eller bara dumt — vad tyck­er du?

Käl­la: Engad­get

Kommentarer