Android

Pixel 4 hittar hem på Svenska Google Store

Går dock ej att beställa ännu
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Proshop

Pix­el 4 har pre­cis dykt upp på Sven­s­ka Google Store. Det kan förstås vara ett mis­stag men det kan ock­så bety­da att den kom­mer bör­ja säl­jas här inom kort. För det hän­der i dagsläget inte så myck­et när vi tryck­er på länken.

Googles Pix­el-tele­fon­er hyl­las främst för sina kameror där fram­förallt mjuk­varan spelar stor roll. Vidare är det en något renare Android-upplevelse än övri­ga tillverkares och bät­tre inte­gr­erade med Googles tjän­ster så som exem­pelvis Google Foto.

Pix­el 4 finns både i en liten min­dre vari­ant och Pix­el 4 XL, det är XL som vi tes­tar här i videon.

https://youtu.be/H4pUhhE_22U

[highlight]Annons: Redan nu säljs Pix­el 4 och Pix­el 4 XL hos exem­pelvis Proshop.[/highlight]

Kommentarer