Podcast

Podd: Com Hem — vi börjar om igen

Skämskudde redo!

Den­na vec­ka går Mar­cus och Thor igenom det lin­jära TV-kriget som i skri­vande stund pågår mel­lan Com Hem och TV 4‑gruppen. Ett av bola­gen använ­der en minst sagt märk­lig strate­gi för att få sin vil­ja igenom. Efter ett möte i Berlin på IFA-mäs­san fick Mar­cus ett mail om att ett före­tag ville skic­ka en doc­ka till hon­om och Thor blir förvir­rad. Mar­cus fast­nar även på ett tåg och Thor ser gam­la avs­nitt av TV-serier helt ove­tandes. Det­ta och myck­et mer i dagens avs­nitt.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer