Podcast

Podd: Så hemautomatiserar proffsen — Med Isabella Gross Alström

Teknikveckan Special

I veck­ans Teknikveck­an spe­cial bjud­er vi in Isabel­la Gross Alström, admin för insti­tu­tio­nen Sven­s­ka Hemau­toma­tis­er­ings­grup­pen på Face­book och expert på Home Assis­tant, kanske den pop­uläraste plat­tfor­men för de som vill ha total kon­troll över sitt smar­ta hem.

Vi får reda på hur Isabel­la Gross Alström tar hjälp av automa­tis­er­ing både när det kom­mer till kat­ter­nas och tvättstu­gans behov. Vi pratar även hur du kom­mer igång för att använ­da Home Assis­tant och hur du över­lever strö­mavbrott utan att behö­va göra om alltihopa.

Det­ta avs­nitt bjud­er på smar­ta hem både högt och lågt och vi tror att det finns någonting för alla oavsett hur långt du har kom­mit självt.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Följ oss också på:

Kommentarer