Nyheter

Podd: Så övervakas vi på nätet & i våra mobiler (och så skyddar du dig)

Med Karl Emil Nikka
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Nikka Systems

Den­na veck­an av pod­den Teknikveck­an Spe­cial går vi igenom mån­ga av de räd­slor vi har om hur de sto­ra teknikjät­tar­na håller koll på oss samt hur län­der med något min­dre respekt för den per­son­li­ga integriteten hanter­ar vår data.

Avslyssnar verk­li­gen Face­book oss via mobilens mikro­fon? Skickas infor­ma­tion till Kina och är det verk­li­gen farligt att använ­da FaceApp? Eller är vi egentli­gen oroli­ga över fel sak­er sam­tidigt som vi gladeli­gen skickar sam­ma infor­ma­tion friv­il­ligt åt andra håll?

Det­ta och en rad tips om hur du skall sky­d­da dig om du så önskar.

Lyssna via:

Shownotes:

Kommentarer