Video

Polestar 2 — stor videogenomgång av sveriges elbilshopp

I samarbete med Bilar med Sladd

Polestar 2 är den förs­ta sven­s­ka helelek­tri­fier­ade bilen, lite av ett sven­skt elbil­shopp.

Till­sam­mans med Fabi­an Ruben från pod­den Bilar med Sladd tar vi oss an bilen en hel dag runt och omkring Göte­borg. Vi går igenom utrym­men, laddning, det Android Auto­mo­tive-baser­ade info­tain­mentsys­temet och myck­et mer.

Hör ock­så inter­vjun med Polestars Thomas Ingen­lath samt mer intryck av Polestar 2 i senaste avs­nit­tet av Bilar med Sladd.

Polestar är ett dot­ter­bo­lag till Vol­vo Cars.

 

Kommentarer