Recensioner

Power Hub Multi-Device Wireless & Charging Station från Alogic är bara så komplett

Laddar typ allt

Det finns lad­dare, dub­bla lad­dare, trådlösa lad­dare och så finns det den­na lad­dplat­ta från Alog­ic som klarar hela 2 + 2 enheter samtidigt.

Genom de två trådlösa lad­dzon­er­na, en USB-A- samt en USB-C-kon­takt klarar den att skic­ka ut totalt 40 watt sam­tidigt. Det räck­er näs­tan till att köra fullt ös på  10 W för respek­tive trådlös zon sam­tidigt som vi lad­dar 18 W via USB‑C (PD) och 7,5 W via USB‑A.

ALOGIC Power Hub Multi-Device Wireless & Charging Station

Utseen­demäs­sigt föl­jer den Alog­ics mörk­gråa stil med högk­val­i­ta­ti­va plast med met­al­legering och tex­tilun­der­lag. Iro­nisk är den enda delen som inte är så snygg på den före­tages egna logo­typ. Pake­terin­gen känns ock­så lite bil­lig i sammanhanget.

Vi har inne en rad pro­duk­ter från Alog­ic och var­je gång vi öpp­nar den förhål­lan­de­vis bil­ligt des­ig­nade för­pack­nin­gen så blir vi över­raskande hur hög kval­ité det är på pro­duk­ten vi tar ut därifrån.

ALOGIC Power Hub Multi-Device Wireless & Charging Station

Funk­tion­s­mäs­sigt är det klock­rent att ha den­na plat­ta i exem­pelvis hallen eller som hos oss, bakom sof­fan i TV-rum­met. Det gör att båda vi själ­va och besökare alltid har någon­stans att läg­ga sina gre­jer som behöver lad­das och kop­plar vi in en USB‑A till light­ningk­a­bel så finns det inget den inte lad­dar och det gör den dessu­tom snab­bare än den med­föl­jande femwatts-lad­daren från Apple. Notera dock att inga kablar mer strömk­a­beln ingår.

Sammanfattning och betyg

Två trådlösa lad­dare, två USB-lad­dare var­av den ena stöd­jer den mod­er­na USB‑C Pow­er Deliv­ery-snab­bladdning för ett fash­ion­abelt pris på cir­ka 1300 kro­nor gör den här till i det när­maste en per­fekt pro­dukt. Det som sak­nas är möjli­gen en något mer ström­lin­je­for­mad design samt att de hade skick­at med kablar som dessu­tom gär­na hade var­it täm­li­gen kor­ta — det kan vara svårt att få tag på och ingen upp­skat­tar en sladdhärva.

Betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 5/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 5/5
 • Total­be­tyg 4,5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

Plus

 • Hög ström­styr­ka.
 • Lad­dar allt och det samtidigt.
 • Pre­mi­umk­val­ité.

Minus

 • Kunde var­it ännu snyggare.
 • Kor­ta usb-kablar bor­de följt med.

Specifikationer

 • Laddning: Qi-laddning (10 W) x 2, USB‑A (7,5 W) x 1, USB‑C (18 W PD) x 1
 • Färg: Rymd­grå.

Recen­sion­sex­em­plar från Lifestyle Store.

Recension: Alogic Power Hub Multi-Device Wireless & Charging Station

Betyg: 4.5 / 5

Kommentarer