Apple

QuickPath kommer nu till svenska tangentbord

I iOS i din iPhone

Det var mån­ga funk­tion­er som visades på gårda­gens Apple-event som inte når våra bred­dgrad­er och modersmål.

Bort­sett från en funk­tion, den är inte pur­färsk men kom­mer nu för förs­ta gån­gen på sven­s­ka till­sam­mans med iOS 15. Quick­Path är funk­tio­nen som gör det möjligt att svepa över tan­gent­bor­det för att snabbt ska­pa ord istäl­let för att tryc­ka på var­je bok­stav för sig som ett djur.

I ett kort ögonblick under gårda­gens pre­sen­ta­tion så blinkade sven­s­ka språket till under lis­tan av nya språk för tjän­sten. Om det­ta är något någon använ­der kan vi inte svara på. Men det är alltid kul att bli inkluderad.

Via: Apple.

Kommentarer