Smarta Hem

RioHeating lanserar konvektorelement för HomeKit

Nu kan du be Siri, Google och Alexa att höja värmen i huset

Det brit­tiska före­taget Rio Heat­ing lanser­ar nu ett snyg­gt des­ig­nat kon­vek­torele­ment med stöd för bland annat Apple Home­K­it. Med en design som ser ut som en platt-tv på väggen smäl­ter den in snyg­gt i de fles­ta hem.

Rio Arc utlo­var upp till 40% bespar­ing av värmekost­nader­na och kan, som mån­ga andra smar­ta lös­ningar, länkas sam­man i ett hem­met för en effek­ti­vare kon­troll av uppvärmnin­gen. Här kan du ska­pa zon­er som samverkar på ett effek­tivt sätt. Upp­kop­pling sker med wifi direkt mot före­tagets servrar så du behöver ingen extra hub eller gate­way hem­ma vilket väl kan vara skönt och effek­ten är 2.000 W.

RioHeating konvektorelement för Apple HomeKit

Rio Arc installeras enkelt via den egna appen och möjlig­gör dessu­tom stöd för Google Assis­tent och Ama­zon Alexa. Nu är ju kon­vek­torele­ment här i Sverige oftast ett kom­ple­ment till uppvärmnin­gen men säk­ert per­fekt för använd­ning i som­marstu­gan, frigge­bo­den eller i Atte­fall­shuset då den täck­er en yta upp till 24 kvadrat­meter. I för­pack­nin­gen med­föl­jer såväl fäste för väggen som föt­ter att stäl­la den på för porta­bilitet.

Rek­om­mender­at pris är £249 och pro­duk­ten kan lev­er­eras inom EU med fri frakt när du beställer direkt från före­tagets hem­si­da.

Kommentarer