Nyheter

Rykte: Apple lanserar fläktlös Macbook Air med 12″ retinaskärm

Macru­mors rap­porter­ar om en forumtråd på WeiPhone.com av en foru­man­vän­dare som tidi­gare visat sig ha koll på Apples framti­da Mac­book-plan­er, bland annat genom att visa bilder på Mac­book Pro 13″ med reti­naskärm innan den var lanser­ad. Nu säger sig per­so­n­en i frå­ga har nya uppgifter om Apples kom­mande mod­eller.

Per­so­n­en skriv­er att Apple kom­mer att lansera en fläk­tlös Mac­book Air med en 12″ reti­naskärm. Den­na dator ska dessu­tom ha en ny track­pad-des­gin som gör avkall på den mekaniska knap­pen. Sedan tidi­gare är det känt att Apple fått ett patent om just en klick­fri track­pad. Apples paten­tan­sökan skick­ades dock in redan 2009, men bevil­jades så sent som i jan­u­ari i år. Även om den mekaniska knap­pen enligt paten­tet kan tas bort erb­juds det en annan slags tak­til feed­back, så att ett klick ändå ska kän­nas fysiskt.

Om den­na 12-tums-Mac­book ska ersät­ta någon av de nuvarande Air-mod­eller­na nämns det inget om – men med tanke på att 11-tumsmod­ellen de fak­to har en skärm som är 11,6 bör Apple – om det­ta ryk­te vis­ar sig bli verk­lighet – ersät­ta mod­ellen med den­na nya 12-tumsmod­ell. Enligt forumpostaren kom­mer den nya mod­ellen att lanseras “snart”.

Sam­ma per­son skriv­er även att de nuvarande Mac­book Pro-mod­eller­na inte kom­mer att få någon upp­da­ter­ing för­rän tidi­gast i sep­tem­ber i år, samt att Apple iWatch-pro­dukt fort­farande är på pro­to­typ­stadi­et.

[via: http://www.macrumors.com/2014/03/21/12-macbook-air-updates-iwatch/ “Macru­mors”]
[source: http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=&tl=en&u=http%3A%2F%2Fbbs.weiphone.com%2Fread-htm-tid-7794699.html “Wei­phone” (Google Trans­late), http://appleinsider.com/articles/14/01/21/apples-new-trackpad-patent-replaces-click-button-with-force-sensors-adds-tactile-feedback “Apple Insid­er”]

[related]Fler rykten[/related][display-posts tag=”rykte” image_size=”thumbnail” orderby=”date” posts_per_page=“5”]

Kommentarer