Apple

Så förändrar Apple Siri efter integritetskritik

Långt uttalande

Apple slutar med mänskliga medarbetare för att analysera och förbättra Siris resultat. Det kommer delvis finnas personer som lyssnar på inspelningarna men då endast för de kunder som aktivt tackat ja- så kallat opt in.

Så här säger Apple i ett uttalande.

På Apple anser vi att integritet är en grundläggande mänsklig rättighet, Vi designar våra produkter så att de skyddar användarens personuppgifter, och vi arbetar konstant med att förbättra dessa skydd. Detta gäller även våra tjänster. Vårt mål med Siri, den banbrytande smarta assistenten, är att ge kunderna bästa möjliga upplevelse samtidigt som vi skyddar deras integritet.

Vi vet att kunderna har varit oroliga över rapporterna om folk som lyssnar på Siri-inspelningar som del av kvalitetsutvärderingen av Siri – något som vi kallar för gradering. Vi har tagit till oss farhågorna, omedelbart upphört med mänsklig gradering av Siri-förfrågningar och påbörjat en grundlig granskning av våra rutiner och riktlinjer. Som ett resultat har vi beslutat att göra ett par ändringar i Siri.

Siri är från första början utvecklad för att skydda användarens integritet. Vi fokuserar på att göra så mycket som möjligt på enheterna för att minimera mängden data som vi samlar in från Siri. När vi lagrar Siri-data på våra servrar, använder vi den inte för att skapa marknadsföringsprofiler och vi säljer den aldrig till någon. Vi använder Siri-data endast för att förbättra Siri och vi utvecklar ständigt ny teknologi som ska göra Siri ännu mer privat.

Siri använder så lite data som möjligt för att ge ett bra resultat. När du till exempel ställer en fråga om ett sportevenemang, så använder Siri din allmänna plats för att ge lämpliga resultat. Men om du frågar var närmaste snabbköp ligger, används mer specifika platsdata.

Om du ber Siri att läsa upp dina olästa meddelanden, instruerar Siri helt enkelt enheten att läsa upp dina olästa meddelanden. Innehållet i meddelandena överförs inte till Siri-servrarna eftersom det inte behövs för att genomföra det du ber om.

Siri använder en slumpmässig identifierare – en lång sträng med bokstäver och siffror som är kopplade till en enda enhet – för att hålla koll på data medan de bearbetas istället för att koppla dem till din identitet via ditt Apple-ID eller telefonnummer – en process som vi tror är unik bland dagens digitala assistenter. Efter sex månader tas dessutom kopplingen mellan enhetens data och den slumpmässiga identifieraren bort.

I iOS kan du hitta information om vilka data Siri har åtkomst till och hur vi skyddar din information under bearbetningen under Inställningar > Siri och sökning > Om Fråga Siri och integritet.

För att Siri ska kunna göra det du ber henne om på ett så bra sätt som möjligt samlar funktionen in och lagrar viss information från enheten. Om Siri till exempel stöter på ett ovanligt namn, kan funktionen använda namn från dina kontakter för att se till att den identifierar namnet korrekt.

Siri använder även data från dina interaktioner med funktionen. Det inkluderar inspelningar av dina frågor och datorgenererade transkriberingar. Apple använder ibland ljudinspelningarna och transkriberingarna från en fråga i en maskininlärningsprocess som ”lär” Siri att bli bättre.

Innan vi avbröt graderingsarbetet omfattade processen granskning av små utdrag av ljud från Siri-frågor – mindre än 0,2 procent – och tillhörande datorgenererade transkriberingar, för att mäta hur bra Siri är på att svara på frågorna och förbättra tillförlitligheten. Till exempel – ville användaren väcka Siri? Hörde Siri rätt? Och reagerade Siri rätt på frågan?

Som ett resultat av granskningen insåg vi att vi inte har levt upp till våra egna ideal, vilket vi ber om ursäkt för. Som vi tidigare har sagt, så har vi stoppat graderingsprogrammet för Siri. Vi planerar att återuppta det senare i höst när vi har gjort vissa mjukvaruuppdateringar tillgängliga till våra användare – men endast efter följande ändringar:

  • För det första kommer vi inte längre att spara ljudinspelningar från interaktioner med Siri. Vi kommer att fortsätta använda datorgenererade transkriberingar för att hjälpa Siri att bli bättre.
  • För det andra kommer användarna att kunna välja att hjälpa Siri att bli bättre genom att lära sig av ljudprover av deras frågor. Vi hoppas att många kommer att välja att hjälpa Siri att bli bättre eftersom de vet att Apple respekterar deras data och använder sig av kraftfulla integritetsskydd. Den som väljer att delta kan när som helst välja bort alternativet.
  • För det tredje kommer endast Apples medarbetare att få lyssna på ljudprover av interaktioner med Siri från användare som väljer att delta. Vårt team kommer att radera alla inspelningar som de fastställer kommer från en oavsiktlig Siri-aktivering.

Apple strävar efter att alltid sätta kunden i centrum, vilket även innebär att skydda deras integritet. Vi skapade Siri för att hjälpa kunderna få saker gjorda på ett snabbare och enklare sätt, utan att kompromissa om deras rätt till integritet. Vi är tacksamma för att våra användare älskar Siri och uppmuntrar oss att fortsätta bli bättre.”

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!