Nyheter

Så många lyssnar på Podcasts i Sverige

Emil Ander­s­sonIso­bar Swe­den har tag­it redo på vil­ka och hur mån­ga av oss sven­skar som lyssnar på Pod­casts, eller Podra­dio som det ock­så kallas.

Det vis­ar sig att det är gan­s­ka mån­ga. Siffran är 1,53 miljon­er men då är inte per­son­er under 16 år med i under­söknin­gen så några till är det även om den ålder­s­grup­pen för­mod­li­gen står för en min­dre del. Flest är det i ålder­s­grup­per­na 20–34 år. Under 20 år fall­er det snabbt av och det det är heller inget pop­ulärt medi­um hos pen­sionär­er.

podcasts_alder

De som i störs­ta andel lyssnar på Pod­casts är de utan inkomst (stu­den­ter) och höginkom­st­ta­gare. Gemen­samt är dock en hög utbild­nings­grad. Majoriteten lyssnar tyvärr bara någon gång/månad med någon gång/vecka är som tvåa.

podcasts_nar

Läs hela inlägget Vil­ka lyssnar på Pod­casts egentli­gen?

Vi här på Array.se har även våra egna Pod­casts i form av Slashat och Macra­dion som du gär­na får läg­ga till i ditt Pod­cast-lyssnande. Slashat som är en sven­sk teknikpod­cast sänds även live var­je tis­dag med förstack från 19.30 medans Macra­dion som endast finns i ljud­form är en djupdykn­ing i Apple-världen.

Bilder från Iso­bar.

Upp­dat­er­at 2014-11-04:
Infor­ma­tio­nen finns inte län­gre kvar hos Iso­bar men kan läsas här och det har ock­så tillkom­mit lite nya siffror — Pod­castlyssnare i Sverige 2014 – vil­ka är de?

[source: http://www.isobarsverige.com/se/news/2014/3/4/vilkalyssnarpapodcastsegentligen/ “Iso­bar Swe­den”]

[related]Podcast-appar[/related]

[dis­play-posts id=“85183, 82060, 77894, ” exclude=“undefined” image_size=“thumbnail” order_by=“date” order=“DESC” posts_per_page=“5”]

Kommentarer