Android

Samsung Galaxy A80 — Flippad lösning på otydligt problem

Saknar vi verkligen en bra framkamera?
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen, Netonnet, Telenor & Tre

Sam­sung A80 är före­tagets förs­ta försök att slopa flär­pen, sen­sor­baren, punch hole eller drop­pen, kärt barn har mån­ga namn, på fram­si­dan och i stäl­let är det kam­er­an på bak­si­dan som åker upp och vän­der sig framåt vid behov.

Frontkameran på Samsung Galaxy A80

A‑serien är Sam­sungs bud­get och mid-range-mod­eller och förs­ta frå­gan som ställs är var­för man intro­duc­er­ar en sådan funk­tion på en tele­fon som antagli­gen aldrig kom­mer vara längst fram i vare sig de fysiska eller dig­i­ta­la butik­shyl­lor­na. Svaret är väl lika enkelt som tråkigt — det här är inte en teknik bolaget är till­räck­ligt självsäkra på att sat­sa och ta betalt via flag­gskeppsmo­bil­er­na.

Med all rätt. Efter den inledande förtjus­nin­gen med en ny lek­sak som dessu­tom är rätt snygg, och har förde­len med run­da bak­si­da men inte run­dade skärmkan­ter på fram­si­dan framgår det rätt snabbt att Sam­sung har fått offra rätt myck­et för att kun­na pris­sät­ta den hyf­sat rim­ligt.

Framssidan på Samsung Galaxy A80

Mycket offras för en funktion

Den har en något långsam sys­temkrem i form av Snap­drag­on 730 i sig, inte Android för fyra år sedan-långsam, men ändå märk­bart långsam. Den sak­nar ip-klass­ning och induk­tion­sladdning. Den kom­mer endast med 128 GB utrymme och 8 GB ram. Den har en helt värdelös fin­ger­avtryck­släsare och bat­teri­et är på endast 3700 mAh. Ingen av sen­sor­erna i trip­pelka­m­erasys­temet har optisk sta­bil­isator.

Frontkameran på Samsung Galaxy A80

Enda förde­len du har med tele­fo­nen är att du får de fina bakkameror­na framåt för dig som vill ta lite mer högup­plös­ta och detaljri­ka self­ies än i van­li­ga fall. Men frå­gan är om det ens finns behov av det när Insta­gram och Snapchat ändå för­l­i­tar sig på fil­ter och små skär­mar fram­för högup­plös­ta bilder. En annan lustig sak är att alla lägen som kam­er­an kan använ­da sig utav bakåt inte föl­jer med när du vän­der kameror­na. Lusti­gast av allt är att en av de sak­er­na som inte föl­jer med är nat­tfo­toläget.

Samsung Galaxy A80

Tuff marknad

Den är i prin­cip en Galaxy A70 med ett speciellt kam­erasys­tem men det är en tele­fon som säljs för 4500 kr. Sam­sung Galaxy A80 kostar runt 7000 kro­nor. Det finns en myr­i­ad av topp­mod­eller i den prisklassen inklu­sive Sam­sung S10e. Läg­ger du till några hun­dralap­par till är du uppe i de rik­ti­ga flag­gskep­pen med Sam­sung S10 i täten.

Samsung Galaxy A80

 

Relevanta Specifikationer

  • Namn: Galaxy A80
  • Tillverkare: Sam­sung
  • Pris:  6100 kr
  • Färg: Svart, vit, roséguld
  • Mate­r­i­al: Glas och plast
  • Skärm: 2400 x 1080 (FHD+) Super-AMOLED 6,7 tum.
  • Utrymme & Minne: 8 GB / 128 GB
  • Kameror: Stan­dard 48 MP f/2.0, Super­vid­vinkel 8 MP, f/2.2 FoV: 128°.

Köpställen

Se också vår videorecension!

https://youtu.be/IiFwUBmJyss

 

Kommentarer