Apple

Satechi Homekit Dual Smart Outlet

HomeKit-pluggen som vi alla längtat efter

Den van­li­gaste hemau­toma­tis­erin­gen efter att styra lam­por är troligtvis att styra elek­tron­iksak­er som vi kop­plar in i våra väggut­tag. Fler­talet aktör­er på mark­naden har gett sig in och försökt lev­er­era en bra smart plugg. Men få har lyck­ats fullt ut. Anti­n­gen är de för sva­ga och klarar inte av energikrä­vande kaf­fekokare eller så är de allde­les för klumpi­ga och täck­er för det andra uttaget på vägguttaget.

Setachi smart plug

Men i novem­ber 2019 kom Sat­e­chi och visade var skåpet skulle stå. En smart plugg som dels klarar av att ta emot 220V och ge ut 15A, 1800W vilket är till­räck­ligt för att dri­va en Moc­ca­Mas­ter. Vidare så täck­er den bara upp ena ingån­gen på väggut­taget. (Vi tit­tar på er Philips och Koogeek) Som grädde på moset så ger den oss inte bara en utan två nya ingån­gar, båda två styrs som sep­a­ra­ta uttag. Det vill säga att du kan stän­ga av och slå på dem var för sig, allt via Home­K­it om så önskas. Med två sådana här plug­gar får vi allt­så fyra indi­vidu­el­la Home­K­it-uttag på det van­li­gast uttaget i Sverige.

setachi homekite plug

Sat­e­chi har även en app för pluggen där det gå att se energiför­brukn­ing för var­je uttag. Rik­tigt smidigt om man har intresse för sådant. Pluggen kop­plas upp på 2,4Ghz och inte 5Ghz vilket är vik­tigt att kom­ma ihåg då en del routrar inte låter en söka mel­lan de två näten. Pluggen är i övrigt mest Plug n’ Play, kop­pla in den, klic­ka på den manuel­la knap­pen på ovan­si­dan och sen är det bara att söka efter pluggen i Home­K­it och den ska då dyka upp där.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=2yW6Gu7m98Y&feature=emb_title

Sammanfattning och betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 9/10.
 • Funk­tion 10/10.
 • Design: 8/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 6/10.
 • Instal­la­tion 10/10.

Total­be­tyg 8/10

Plus

 • Utökar med ytterli­gare ett uttag.
 • Stil­ren
 • Enkel instal­la­tion
 • Klarar av 1800W

Minus

 • Enbart 2,4GhZ
 • Klarar av 1800W

Detaljer

 • Namn: Sat­e­chi Home­k­it Dual Smart Outlet
 • Anslut­ning: Input Volt­age: 220V, AC Max Out­put: 15A, 1800W
 • Funger­ar med Apple HomeKit.
  Sat­e­chi Home app kräver en iPhone, iPad eller iPod Touch med iOS 10.3 eller senare.
 • 13cm x 3,99 cm x 5,99 cm, 0.3 kg
 • Färg­: Vit
 • Pris: 649 kr.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer