Apple

Satechi lanserar laddning och ställ för dina Appleprodukter

Som gör det snyggt på skrivbordet

Sat­e­chi är till­be­hörs­före­taget som spe­cialis­er­at sig på till­be­hör till Apples pro­duk­ter. Med både färg och form som ofta matchar produkterna.

Vi har tidi­gare skriv­it om deras nya laddsta­tion som kan lad­da fem enheter sam­tidigt. Dock5 är en sta­tion som kan ge laddning via två USB‑C por­tar på 20W, två USB‑A por­tar på 12W och en QI laddning per­fekt för Air­Pods. Lanseras i slutet av jan­u­ari med en pris­lapp på 649 kronor.

Sat­e­chi Mag­net­ic 2‑in‑1 är en trådlös lad­dare med mag­neter som ska pas­sa MagSafe och iPhone 12-serien sam­tidigt som den kan lad­da dina Air­Pods Pro. Där tele­fo­nen lad­das med 7,5W och Qi-lad­daren i foten 5W. Dri­vs med en med­föl­jande USB-C-kabel. Lanseras i mit­ten av feb­ru­ari med en pris­lapp på 649 kronor.

Sat­e­chi Alu­minum Desk­top Stand för iPad Pro är ett ställ i alu­mini­um i rymd­grått som kan anpas­sa både höjd och vinkel på din iPad. Det går ock­så att fäl­la ihop och få med sig i väskan. Stäl­let finns att köpa hos åter­försäl­jare till ett pris från 499 kronor.

Via: Ven­do­ra.

Kommentarer