Recensioner

Satechi låter oss ladda snyggt på skrivbordet

Drar åt sig uppmärksamheten så att du slipper städa skrivbordet

Har du vad vi kallar den kreati­va röran på ditt skrivbord och ibland har svårt att hit­ta din mobil efter­som den lig­ger där nån­stans i röran? Då lös­er det­ta ställ bif­f­en utan att du behöver städa.

Sat­e­chi Mag­net­ic 2‑in‑1 Wire­less Charg­ing Stand är pre­cis som nam­net anty­der ett ställ med två trådlösa lad­dare. Bot­ten­plat­tan har lad­dare för Air­Pods i typiskt Apple­blank vit och en snygg alu­mini­um­ram i rymd­mått som matchar vår Mac­Book. Föl­jer vi den kro­made stån­gen uppåt så hit­tar vi ett alu­mini­umhöl­je i sam­ma färg med en MagSafe-puck inte­gr­erad. Den­na puck är dock inte en fullfjä­drad MagSafe-lad­dare. Den har mag­net och den lad­dar trådlöst, men når inte upp i sam­ma hastighet som Apples egna lad­dare. Men har vi lad­daren på vårt kon­tor och inte har någon bråd­s­ka där ifrån så är det inget som stör. 7,5 watt kan den lad­da vår iPhone 12 med och 5 watt lev­er­erar den till våra Air­Pods med laddningse­tui, både Pro och vanliga.

Huvudet är lättmanövr­erat upp och ned och det är enkelt att hit­ta en pas­sande vinkel för vis­ning, Face ID och manövrering, det står till­räck­ligt stadigt för att öpp­na ett med­de­lande eller byta låt med ett gan­s­ka aggres­sivt tryck. Mag­neten fäster hårt så att vår mobil sit­ter på plats, med ett fin­ger på bak­si­dan för att sedan skju­ta tele­fo­nen från mag­neten eller dra mobilen nedåt så kan vi få den med oss utan att stäl­let rör sig en mil­lime­ter. Med extra tyn­gd i foten till­sam­mans med silikon­bot­ten så står stäl­let stabilt.

Lad­daren är lätt att plac­era och vi får en USB‑C till USB‑C kabel med i asken som kop­plas till en pas­sande ladd-adapter eller dator. Foten har ock­så en LED-indika­tor som blinkar när den lad­dar och ger i från sig ett fast sken när vi nått 100% och då slu­tar den även att lad­da. Dock star­tar lad­daren när det går ner till 99% igen och håller tele­fo­nen ful­lad­dad. Om det är opti­malt för tele­fo­nens bat­teri låter vi vara osagt.

 

Hit­ta bäs­ta pris: Sat­e­chi Mag­net­ic 2‑in‑1 Wire­less Charg­ing Stand.

Recension: Satechi Magnetic 2-in-1 Wireless Charging Stand

Fördelar

  • Snygg design som lyfter skrivbordet
  • Enkelt att ställa in vinkel för visning och Face ID
  • Bra pris

Nackdelar

  • Äkta MagSafe med full styrka vore såklart trevligt
  • Stödjer endast iPhone 12-serien

Sammanfattning

Denna lilla laddstation gör jobbet och är riktigt snygg på skrivbordet. Att den laddar i 7,5 watt kan säkert ses hos vissa som ett större problem än den som sitter länge på kontoret och inte har någon brådska därifrån. Den lättvinklade laddhuvudet gör att vi kan vinkla det som vi vill och till och med få Face ID att fungera på håll så vi enkelt kan fästa blicken på telefonen så den låses upp och vi kan läsa meddelandet som precis kom. Vi får också snabb tillgång till våra fulladdade AirPods när det behövs. Priset på 649 kronor känns verkligen överkomligt efter vad vi får och skulle lika gärna kunna vara en laddningslös skulptur på vårt skrivbord.

Betyg: 4.5 / 5

Kommentarer