Nyheter

SimCity för Mac har nu fått ett relasedatum

EA har nu i ett pressmed­de­lande tills slut angiv­it ett release­da­tum för Macver­sio­nen av det nya Sim­C­i­ty-spelet – 29 augusti. För intresser­ade Macan­vän­dare, bör det­ta vara gla­da nyeter. Vägen till vad vi nu får hop­pas är ett defin­i­tivt lanser­ings­da­tum har var­it lång, förse­nad och rörig.

Sim­C­i­ty™ will be avail­able for Mac exclu­sive­ly as a dig­i­tal release on August 29, 2013. Sim­C­i­ty is cross-plat­form com­pat­i­ble, so all play­ers, whether on Mac or PC, will be able to play Sim­C­i­ty togeth­er in the online con­nect­ed world and will be able to jump back and forth into their cities regard­less of the platform.

Från bör­jan var det tänkt att spelet skulle släp­pas till både Mac och PC sam­tidigt i feb­ru­ari i år. PC-ver­sio­nen släpptes i tid, men Mac­spelare fick vän­ta. Ett par månad­er senare annon­ser­ades det att Macver­sio­nen skulle släp­pas 11 juni – ett datum som passer­ades och en förse­nad lanser­ing som skjöts upp ännu en gång.

I bör­jan av juni kom det nya bud; i augusti skulle spelet släp­pas, något som nu allt­så verkar hål­las. Föreningar­na förk­laras bero på att EA vill att Macan­vän­dare ska få en bra upplevelse av spelet redan från start – något som PC-ver­sio­nen inte lyck­ades åstadkomma.

Spelet dis­tribueras och säljs via EA:s spel­bu­tik på nätet Ori­gin till en kost­nad av 599kr. De som redan har köpt spelet kom­mer automa­tiskt få till­gång till ned­laddning av Mac-versionen.

Kommentarer