Apple

Siri avslöjar nytt om AppleTV och fjärrkontrollen

Tala är silver

Ännu en gång kan Siri ha talat bred­vid mun.

För­ra gån­gen avs­lö­jade hon datumet för apples Spring Loaded event. Den här gån­gen är det att Siri Remote kan kom­ma att få Airtags­funk­tion trots allt.

Det är när vi frå­gar henne om att hit­ta våra fjär­rkon­troller som hon berät­tar att vi inte knu­tit någon Siri Remote till vårt kon­to. Tidi­gare har vi inte haft möj­ligheten att kny­ta fjär­rkon­troller­na till våra iCloud-kon­to. Med Airtags och Apples nya Hit­ta min nätverk så kom­mer vi kun­na kny­ta allt mer sak­er till våra iCloud kon­to och hit­ta var vi lagt sakerna.

iCloud siri remote

Att ha en AirTag­funk­tion i fjär­rkon­trollen är ett givet använd­ning­som­rå­den, På apples hem­si­da så lis­tar de inte Siri Remote med Ultra Wide­band. Men för att pin­ga en enhet så behöver vi inte UWB utan det räck­er med att det finns Blue­tooth eller Wi-Fi som i fal­l­et med Air­Pods och Macarna.

Via: AppleIn­sid­er

Kommentarer