Apple

Självläkande Apple Watch-skärmskydd från InvisibleShield

Skydd för att hindra otrevliga överraskningar

De ZAGG-ägda skärm­sky­dds­gi­gan­ter­na Invis­i­bleShield släp­per nu självläkande skärm­sky­dd till de nya Apple Watchen.

Invis­i­bleShield Ultra Clear+ ger både antimikro­biel­la sky­dd och sky­d­dar från repor. Det är dessu­tom självläkande, så får du en repa så ska den läka bort. 99,99 pro­cent av de van­li­gaste ytbak­terier­na ska sky­d­det lyckas bekäm­pa. Det ska heller inte påver­ka skär­mens känsla eller bild­kval­ité. Det mark­nads­förs för Series 6 och SE, men pas­sar lika bra till series 4 och 5. Ta en när­mare till på pro­duk­t­si­dan hos ZAGG.

Ultra Clear+ för nya Apple Watch är nu till­gäng­lig på ZAGG.com kom­mer inom kort till åter­försäl­jare. Rek­om­mender­at pris är 199 kro­nor.

InvisibleShield Ultra Clear+ specifikationer:

  • Pas­sar till Apple Watch Series 6/SE/5/4.
  • Sky­dd mot krossad skärm — sky­dd kant till kant.
  • För­bät­trad, glaslik­nande yta — känns som klock­ans egen orginal­skärm.
  • För­bät­trad käns­lighet — ett tunnare, mer beröringskänsligt sky­dd.
  • Självläkande Nano-Mem­o­ry Tech­nol­o­gy™ — smar­ta molekyler läk­er min­dre repor och rispor.
  • EZ Apply-flikar gör applicerin­gen av skärm­sky­d­det enkelt och exakt.

Via: ZAGG Pressmed­de­lande.

Kommentarer