Smarta Hem

Smarta låset Glue får stöd i Apple Watch

Lås upp med klockan och få lite mer bekvämlighet i vardagen

Appen för Glue Lock upp­dat­er­ades för ett par dagar sedan och en av nyheter­na är stöd för Apple Watch. Nu är det fritt fram att ta en jog­ging­tur och slip­pa tän­ka på nycklarna.

Installera Glue på din Apple Watch och njut av lite mer fri­het. Det går att låsa upp när du är i närheten av dör­ren då låset kräver kon­takt med din kloc­ka via Blue­tooth BLE. Appen stöder även noti­fika­tion­er vilket kan vara prak­tiskt för att hål­la reda på när andra i famil­jen kom­mer hem.

Du kom­mer inte att kun­na låsa upp dör­ren via klock­an på dis­tans, det­ta av säkerhetsskäl.

Använ­der du Glue idag och hur nöjd är du med ditt smar­ta lås?

Käl­la: Glue

Kommentarer