Nyheter

Snart skrotas stöd för äldre versioner av Skype

R.I.P Skype 7

Microsoft har fått en hel del kri­tik för den omgjor­da desig­nen av Skype och massvis av använ­dare har än idag inte gått över till den nya ver­sio­nen.

När Skype 8 lanser­ades så med­de­lande Microsoft att tidi­gare ver­sion­er kom­mer slu­ta fungera 1 sep­tem­ber men på grund av att mån­ga använ­dare ratade den nya desig­nen så back­ade Microsoft och lät äldre ver­sion­er fort­sät­ta leva kvar. Nu har bolaget kom­mit fram till ett nytt datum och den­na gång ser det inte ut att ändras. Från och med den fös­ta novem­ber kom­mer Skype 7 inte län­gre fungera på dator­er och från och med den 15 novem­ber så måste man upp­dat­era Skype på sin surf­plat­ta eller mobil om man vill fort­sät­ta kun­na använ­da tjän­sten.

Microsoft med­de­lar även att man har tag­it till sig av kri­tiken från sina använ­dare och job­bar på att försö­ka möta deras krav så gott det går och man lade upp en bild på pågående och plan­er­ade ändringar och tillägg.

Microsoft skriv­er föl­jande i sitt foru­min­lägg:

“The update from ver­sion 7 to ver­sion 8 allows us to uni­fy the expe­ri­ence of using Skype across all desk­top and mobile plat­forms. Unlike old­er ver­sions, all ver­sion 8 appli­ca­tions are opti­mized to work in con­junc­tion with our mod­ern, mobile-friend­ly cloud ser­vices archi­tec­ture, which has allowed us to deliv­er fea­tures such as video mes­sag­ing and mobile group video call­ing over the past cou­ple years. With a uni­fied expe­ri­ence and with all appli­ca­tions now no longer hav­ing to sup­port lega­cy archi­tec­ture, our engi­neer­ing teams can deliv­er fea­tures and qual­i­ty improve­ments to cus­tomers much more quick­ly.”

Käl­la Microsoft

Kommentarer