Film & TV

Storleksjämförelse på byggnader som inte finns på riktigt

Sci-fi och Fantasy mest

Jab­ba the Hut hade det visst inte så rym­ligt.

Fascinerande video på hur sto­ra byg­gnad­er från böck­er, filmer, tv-serier och dator/tv-spel är jäm­fört med varan­dra.

Se ock­så jäm­förelse mel­lan alla rymdskepp som inte heller finns på rik­tigt.

Kommentarer