Smarta Hem

Support för HomeKit på gång till Flic

Det har pratats om det länge och är det nu äntligen på gång?

Den lil­la sven­s­ka knap­pen Flic som fören­klat varda­gen för mån­ga män­niskor genom åren ser nu ut att vara nära en efter­läng­tad upp­da­ter­ing som ger stöd för Apple Home­K­it. Det är det sven­s­ka före­taget Short­cut Labs som lig­ger bakom pro­duk­ten.

För­ra året släppte Flic ver­sion 2 av sin pop­ulära knapp som används för att styra oli­ka pro­duk­ter eller tjän­ster i ditt hem. För er som inte kän­ner till det så är det en blå­tands­baser­ad knapp som kan pro­gram­meras att utföra oli­ka sak­er. En av de mer omta­lade var en för­pro­gram­mer­ad knapp som var kop­plad till Domi­no’s piz­za. Ett tryck på piz­zan så beställdes din favorit­piz­za vilket väl får ans­es vara gan­s­ka smart.

Flic 2

Numera finns det en hub till knap­par­na från Flic som ska ge fler möj­ligheter och en av dessa har var­it på gång väldigt länge nu, näm­li­gen stöd för Apple Home­K­it. Stöd för Flic 2 ska möjlig­göras via hubben Flic Hub LR så bara en enskild Flic-knapp får inte stödet. Det är en använ­dare på Red­dit som postat skär­m­dumpar över hur hans Flic 2 knap­par hade ett val om att addera dessa till Home­K­it. Funk­tio­nen betat­es­tas i nuläget och stödet sägs släp­pas inom kort.

Använ­der du Flic idag och vad är din bäs­ta set up av den­na?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer