Smarta Hem

Svart version av Eufy Indoor Pan/Tilt Camera

Ny färgversion av deras populära och prisvärda kamera på gång

En av ljus­punk­ter­na det­ta år än så länge inom Home­K­it-världen är kameror­na från Eufy. Det var i som­ras som de släppte två väldigt prisvär­da ver­sion­er av Home­K­it-kom­pat­i­bla kameror som dessu­tom har stöd för Home­K­it Secure Video ovan­på allt.

Eufy Indoor Cam 2K är en enklare mod­ell som kostar ett par hun­dralap­par men som ändå är full­prop­pad med smar­ta funk­tion­er. Store­bror Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt ser ut som en avkom­ma till R2-D2 men bjud­er på 360-graders kam­er­avy som även kan vin­klas upp och ned. Båda kameror­na släpptes i vita ver­sion­er men nu har det dykt upp bilder på svar­ta Pan & Tilt-kameror vil­ka ser grymt coola ut! Märk­ligt nog är att bilder­na först dök upp på en hem­si­da som säl­jer till­be­hör till hus­d­jur så lite udda kanal kan tyckas…

Eufy Indoor Pan Tilt Camera Black Front

Tekniska specifikationer Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt:

 • 360º syn­fält horison­tellt och 96º vertikalt
 • 2K upplös­ning (som dock skalas ner till 1080p i HomeKit)
 • 8 x dig­i­tal zoom
 • tvåvägskom­mu­nika­tion
 • mörk­erseende
 • aktivitet­szon­er
 • inspel­ning till SD-kort
 • mol­ntjänst
 • rörelsede­tek­ter­ing
 • kam­er­an föl­jer objek­tets rörelser
 • Apple Home­K­it och Home­K­it Secure Video
 • 2.4GHz WiFi
 • Google Assis­tent
 • Ama­zon Alexa

Har du lagt van­tar­na på en Eufy Pan & Tilt tidi­gare och vad tyck­er du om den?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer