Podcast

Teknikintervjun: Vill vi verkligen ha Amazon i Sverige?

Och hur är det att verka på deras hemmaplan

Ama­zon anställer folk i Sverige så det knakar men var­för vill vi så gär­na ha dem här?

Eller vill vi verk­li­gen det? Fredrik Sved­berg som är grun­dare och VD på ett av de före­tag som är i cen­trum för myck­et av den logis­tik som sker i Sverige tar till orda om Ama­zons affärsetik och har sin teori om var­för de egentli­gen vill in i Sverige som ju till befolkn­ingsmäng­den är ett gan­s­ka litet land.

Lyssna och prenu­mer­era på Teknikveck­an­via Spo­ti­fy, Apple Pod­cast, Acast eller val­fri poddspelare.

Kommentarer